EzOpen Mở tài khoản trực tuyến

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Để bắt đầu giao dịch chứng khoán tại FPTS, Khách hàng cần thực hiện mở Tài khoản giao dịch chứng khoán. Tài khoản này dùng để giao dịch, quản lý tiền và chứng khoán. 

Khách hàng có thể lựa chọn một trong những phương thức sau:

1. Mở tài khoản tại Sàn giao dịch: Khách hàng liên hệ quầy Tài khoản.

- Khách hàng mang theo CMND (bản gốc, còn hạn sử dụng) tới FPTS để ký hợp đồng mở tài khoản.

2. Đăng ký mở tài khoản trực tuyến: Khách hàng thực hiện theo trình tự sau:

- Khách hàng đăng ký thông tin mở tài khoản tại EzOpen- Đặt lệnh mở tài khoản trực tuyến

Hướng dẫn chi tiết mở tài khoản trực tuyến tại FPTS xem tại đây

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Quý khách vui lòng đến Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS  hoặc liên hệ với FPTS để được hỗ trợ.

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán gồm:

1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (Dành cho cá nhân): 02 bản
2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (Dành cho tổ chức): 02 bản
3.  Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán: 02 bản
4.  Hợp đồng giao dịch chứng khoán lô lẻ: 02 bản (nếu có)
5. Và các giấy tờ sau:
  * Khách hàng là Cá nhân trong nước:
   1.  CMND: 01 bản sao
  * Khách hàng là Tổ chức trong nước:
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao có công chứng
2. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng: 01 bản sao có công chứng (nếu có)
   3. CMND của người đại diện theo pháp luật: 01 bản sao
   4. Giấy đăng ký mã số thuế: 01 bản sao
  * Khách hàng là Cá nhân nước ngoài:
   1. Giấy đăng ký Mã số giao dịch: 01 bản
   2. Giấy uỷ quyền đại diện đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản
   3. ID/Hộ chiếu: 01 bản sao công chứng
  * Khách hàng là Tổ chức nước ngoài:
   1. Giấy đăng ký mã số giao dịch: 01 bản
   2. Giấy uỷ quyền đại diện đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản
   3. Văn bản chỉ định/giấy uỷ quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho đại diện giao dịch: 01 bản (nếu có)
   4. Phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: 01 bản (nếu có)
   5. Giấy phép thành lập của tổ chức tại nước sở tại: 01 bản sao hợp lệ*
   6. CMND/ID/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức: 01 bản sao
   7. CMND/ID/Hộ chiếu của người được uỷ quyền đại diện giao dịch: 01 bản sao công chứng
   8. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của người đại diện giao dịch của tổ chức (bản sao công chứng)
  * Khách hàng là Quỹ đầu tư nước ngoài:
   1. Giấy đăng ký mã số giao dịch: 01 bản
   2. Giấy uỷ quyền đại diện đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản
   3. Văn bản chỉ định/giấy uỷ quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho đại diện giao dịch: 01 bản (nếu có)
   4. Phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: 01 bản
   5. Giấy phép thành lập của tổ chức tại nước sở tại*: 01 bản sao hợp lệ*
   6. CMND/ID/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức: 01 bản sao
   7. CMND/ID/Hộ chiếu của người được uỷ quyền đại diện giao dịch: 01 bản sao công chứng
   8. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của người đại diện giao dịch của tổ chức (bản sao công chứng)
   9.  Điều lệ Quỹ hoặc Bản thoả thuận góp vốn: 01 bản sao hợp lệ*

Lưu ý:

- Bản sao hợp lệ* là bản sao được công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp pháp hóa lãnh sự bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (hồ sơ công chứng, chứng thực phải có thời hạn không quá 9 tháng).

- Khách hàng là cá nhân/tổ chức nước ngoài cần xin phê duyệt Mã giao dịch chứng khoán (Trading Code) trước khi tiến hành mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

- Theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, mỗi cá nhân/tổ chức chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán.

Khách hàng có thể thay đổi thông tin đã đăng ký với FPTS bằng hai cách:

I. Tại sàn giao dịch của FPTS:

Khách hàng liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng để được hướng dẫn thủ tục hoặc gửi qua bưu điện Bản gốc Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin về FPTS để thực hiện thay đổi.

Hồ sơ gồm: 

II. Thay đổi thông tin trực tuyến từ tài khoản giao dịch chứng khoán:

1. Bước 1:

- Đăng nhập vào EzTrade qua địa chỉ: https://eztrade.fpts.com.vn (giống như khi đặng nhập để đặt lệnh mua/bán chứng khoán)

2. Bước 2:

- Chọn Thông tin cá nhân - Thay đổi thông tin khách hàng

Hệ thống sẽ hiện lên các thông tin liên quan đến chủ tài khoản và các dịch vụ đã đăng ký sử dụng.

3. Bước 3: Tiến hành thay đổi thông tin

3.1. Thay đổi Thông tin Giao dịch Chứng khoán

- Khách hàng có thể thực hiện thay đổi thông tin bằng cách Xóa các thông tin cũNhập các thông tin mới

3.2. Thay đổi Thông tin Dịch vụ gia tăng

- Khách hàng làm theo hướng dẫn ở phần Ghi chú khi đăng ký, bổ sung một số các dịch vụ gia tăng sau:

 • Giao dịch, ứng trước trực tuyến (EzTrade và EzAdvance);
 • Dịch vụ giao dịch bán chứng khoán lô lẻ trực tuyến (EzOddlot);
 • Dịch vụ hỗ trợ vốn trực tuyến (EzMargin);
 • Dịch vụ cầm cố chứng khoán trực tuyến (EzMortgage).

- Đăng ký, bổ sung Dịch vụ chuyển tiền trực tuyến – EzTransfer

 • Đối với Khách hàng sử dụng thiết bị Token card
  • Chọn EzTransfer để đăng ký dịch vụ;
  • Chọn Chuyển tiền không hạn chế người thụ hưởng nếu Khách hàng muốn đăng ký chuyến tiền đến bất kỳ tài khoản nào;
  • Chọn Chuyển tiền đến người thụ hưởng sau nếu Khách hàng chỉ muốn đăng ký chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của chính mình hoặc người ủy quyền (nếu có). Trường hợp này Khách hàng thực hiện thao tác như đối với Khách hàng sử dụng mật khẩu thông thường (Khách hàng xem hướng dẫn ở phần tiếp theo).
 • Đối với Khách hàng sử dụng Mật khẩu thông thường:
  • Chọn EzTransfer để đăng ký dịch vụ;
  • Nhập số tài khoản Ngân hàng, chọn Chi nhánh, Tỉnh/Thành phố;
  • Nhấn Cập nhật để hệ thống ghi nhận thông tin tài khoản;
  • Lặp lại 2 thao tác trên nếu Khách hàng muốn đăng ký thêm số tài khoản ngân hàng.

4. Bước 4:

- Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch và nhấn Gửi lệnh để thực hiện giao dịch.

- Việc thực hiện gửi yêu cầu thay đổi thông tin của Khách hàng đã thành công khi hệ thống hiện ra thông báo:

Ghi chú:

- Thông tin thay đổi của Khách hàng sẽ có hiệu lực sau khi FPTS tiếp nhận và xác nhận thay đổi. Việc thay đổi thông tin sẽ được FPTS xác nhận trong ngày (không bao gồm ngày nghỉ và ngày lễ) đối với các thông tin hợp lệ.

- Khi thay đổi, bổ sung thông tin ủy quyền, Khách hàng phải làm Hợp đồng ủy quyền trực tiếp tại cơ quan công chứng, sau đó nộp lại cho FPTS 01 Hợp đồng ủy quyền kèm bản phô tô chứng minh nhân dân của Chủ tài khoản và người được ủy quyền.