EzOpen Mở tài khoản trực tuyến

Chào mừng Quý Khách hàng đến với tiện ích Mở tài khoản giao dịch định danh điện tử eKYC của FPTS

Quý khách vui lòng chuẩn bị:

  • Căn cước công dân gắn chip và còn hiệu lực
  • Thiết bị điện thoại hoặc máy tính đang sử dụng camera
  • Điện thoại di động để nhận mã xác thực OTP

Tiến trình mở tài khoản ekyc hoạt động tốt nhất trên các trình duyệt được khuyến nghị:

  • Google Chrome (Windows/Android/MacOS, iOS) version 76 trở lên. Lưu ý, không hỗ trợ Google Chrome trên thiết bị Window XP.
  • Mozilla FireFox (Windows/Android) version 79 trở lên.
  • Safari (iOS/ipadOS/MacOS) version 14.5 trở lên.